Kateřina K. photo

Kateřina K. 
Hlídací revír: Praha 5+6+7, svátky + prázdniny Plzeň
Vlastní zvířata: Havanský psík, korálovka sedlatá, želva vroubená, potkan obecný (3), andulka vlnkovaná, rybičky, kocour
Mluvi jazyky: Český English
Auto k dispozici: Ne

Hlídá kočky: Ano
Venčí pejsky: Ano
Bere pejsky k sobě: Ne
photo_pets
Bertík, Aramis, Leontýnka, Evelínka a Nikky
Nestík a Eileen
Kacík
Vilík a Tasmánek
Mauri
Bunny
Mocca
Maya a Bax
Čiko, Jessy, Daisy, Nelly, Sunny a Mikey

Něco o mně

Už od malička miluji všechny druhy zvířat. Mé první přírůstky do rodiny byli tři osmáci degu, poté následovala želvička a nakonec vysněná fenka havanského psíka Julinka. Dalším mazlíčkem byla korálovka Barney, ke kterému přibyl i andulák Kubíček a syrský křeček Izzy. Nejnovějším přírůstkem jsou tři potkaní slečny Mínuška, Rozárka a Sněhurka. V červnu 2021 jsem zachránila a dokrmila tydenního černého kocourka Oskárka. Nejnovějšími přírůstky jsou andulka Liči a axolotli Kevin a Okurka.

Mám vystudováno Masarykovo gymnázium v Plzni, dva roky Biologie na Přírodovědecké fakultě UK a aktuálně jsem v druhém ročníku Všeobecného lékařství na 2. LF UK. Ve svém volném čase se nejraději věnuji svým mazlíčkům či četbě a hraní videoher.

Mám mnoho zkušeností se všemi druhy zvířátek a moc se těším, až poznám vaše chlupáče!

Something about me

Since childhood I love every kind of animals. My first pets were three degus, then little turtle and finally dream dog Julinka. The other pet was milk snake Barney and also hamster called Izzy and budgerigar Kuba. The newest pets are three rat ladies Mína, Rozárka and Sněhurka. In June 2021 I rescued a one week old black kitten called Oskar. The newest members are budgerigar Litchi and two axolotls Kevin and Cucumber.

I have graduated at Masaryk grammar school in Pilsen and then I studied Biology at the Faculty of science at Charles University for two years and curently I'm in the second year of General Medicine at 2. LF at Charles University. In my free time I love being around my pets or I like reading or playing videogames too.

I have a lot of experiences with all of the animals and I am really looking foward to meeting your fluffy friends!